Monday, September 24, 2012

占卜百案 - 第十三案 : 機緣何處 ?


一般人遇到問題,想盡辦法也找不到答案時,多數會用占卜或命理的方法去處理。例如家人有突患危疾死症,又或自問年青貌美,仍是小姑無郎嘆獨處。一切表面上無可法解釋的問題,唯有從命理的角度去找尋答案了。多數的情況下,算命先生也可以看到一個因果出來。例如是否家宅風水欠佳,如神位誤放,又或是否曾有一段真正的姻緣,發生在某一個年份,但命主卻沒有好好把握。

上回提到,兩位年青人來到辦公室,我坦白地說: “見你地琴晚無電話,以為你放我飛機呀。忽然間又甘Q 早上黎,被你嚇到我暈陀陀。陣間吾靈的話,我都無辦法。

只見客人噗哧一笑, : “吾係呀師父,我個frd 話你好蒲得,好夜先訓。嘻嘻,我地吾敢打擾你既雅興,所以咪無打電話比你囉。

善哉善哉,所謂揸車前咪飲,小生都無去煙花水月之地久矣。介紹人甘黎形容我既,唉,真係咩形象都無哂。姑娘仔,今日有 d 咩想問呀 ?

客人說: “今天其實想來問流年。

我道: “這個易辦,現在起一個流年卦就可以了。

於是,便開始判斷其流年運勢吉凶。只見丙火生於酉月,金寒水冷,格局裡印比空亡,從勢或從氣矣。大運雖行水地,但又透印比,運程好極有限。見到格局如此,推算的說話不會太好聽,只能叫其小心呢樣個樣為妙。

年青人始終是接受能力較高吧 ? 雖然聽得算命先生無帶來好消息,但仍是從容不逼,俯首稱謝。不過,可能傾談的時間有點過長,在旁等的好友,已等到拉長了臉,郁身郁勢了。好不容易等到了,她急道: “我也是要算流年的。

照辦煮碗,又搖一支卦象看。先說了幾句看看,客人只聽得目光大異,如見鬼魅,顛聲地說: “啊。。師父仔。。就是這樣 ! 你。。。你。。真的看到嗎 ? ”

從事星相日子久了,看到這些反應才算打出合格的水平。講過無限次了,應該推算到的,有時我可能看不到。不應該推算到的,偏偏我就是看到 !

夠鐘吃飯, 下回再續