Friday, January 21, 2011

昨晚對話

昨晚會一客人,因現暫住澳洲,回港放假充電一下,臨回澳之前便順到來相。我覺得部份談話內容可能會引起某部份讀友的興趣,且記如下。

一見面, 她就說 :

“咪住先,呢件衫係咪你既開工衫 ? 應該無人甘樣着出街架喎。”

(喂 ! 中山裝當 fashion得吾得先 ? 正如醫生護士着白袍,我們以星相為業者着中山裝又有何出奇 ? 難過穿白背心黑褲加功夫鞋,如心口碎大石街頭賣武 ?)

“我覺得你呢個樣善良好多 (!) 你facebook個張相好鬼惡,太chok.”

(戴左黑超都 chok ? 吾通用細個隨哂衫褲時流口水照片 ? 呢個世界邊有甘單純呢 ? )

“你個blog d野係真定假架 ? ”

(七成現實,三成幻想。但所有星相個案都是真人故事)

“甘你上次係 fb話, 有人搵你, 然後你留低左幾個 answer, 個單真野定假呢 ? ”

(當然係真有奇事, 吾想係呢度講既野, 會係 fb講 )

No comments: