Friday, July 2, 2010

七月生肖運程 - 虎 兔 龍

對於一直會睇生肖運程既朋友, 先說聲: “吾好意思”. 因為業務繁忙, 已暫停左兩個月. 不過吾緊要, 七月的運程提要會搞搞新意思, 去片先啦 ! (其實打甘多字真係好煩, 遲下如果溜覽人數多既話, 拍短片好過)
冬天出生的朋友, 運氣於早兩個月不俗, 但七月是最後一個好運的月份, 認真地想一下之後的發展吧. 夏天出世的朋友, 運氣則麻麻, 但是七月是最後一個壞運, 七月完了之後便運氣強勢提升. 嚴格來說, 五六七月是屬虎的朋友之轉變月份, 太多事情於這三個月份發生了, 好自為之吧.

愛情運 –想得太多了, 但欠缺執行的勇氣, 另一伴有時會覺得很難受.

財運 –這個月終於有機會 “發圍” 了, 先不要亂消費, 否則一定會後悔.

運勢占卜 - 若閱讀本篇文章時, 正穿著啡色或近似啡色衣服, 七月的運氣會是屬於很旺. 若是此刻穿著黑色或近似黑色衣服, 又是男性的話, 七月的運氣除了很旺之外, 還會遇到喜慶事. 若女性此刻是穿著白色或近似白色衣服, 則於本月很易會遇上桃花. 肖虎的朋友除了身穿啡色衣物, 若手提/公司/屋企電話車牌, 最後一個號碼是 8的話, 便是代表 7月的運氣會旺至頂點.冬天出生的朋友, 運氣於早兩個月不俗, 但六月會有點姻緣問題, 若未解決則會有點麻煩. 夏天出世的朋友, 運氣只是一般, 但是七月是最後一個壞運, 七月完了之後便運氣強勢提升. 嚴格來說, 五六七月是屬兔的朋友之轉變月份, 但六月及七月都算是平穩渡過, 始終肖兔的朋友於今年都只是一般運勢.

愛情運 – 六月的問題可大可小, 未想清楚便不要累人累物. 不怕找不到情人, 因為你是本月貴人星之人.

財運 –這個月終於有機會 “發圍” 了, 先不要亂消費, 否則一定會後悔. 若破了財的話, 請用心記住教訓.

運勢占卜 - 若閱讀本篇文章時, 正穿著啡色或近似啡色衣服, 七月的運氣會是屬於很旺. 若是此刻穿著黑色或近似黑色衣服, 又是男性的話, 七月的運氣除了很旺之外, 還會遇到喜慶事. 若女性此刻是穿著白色或近似白色衣服, 則於本月很易會招來桃花. 肖兔的朋友除了身穿啡色衣物, 若手提/公司/屋企電話車牌, 最後一個號碼是 2的話, 便是代表 7月的身體會很容易病.冬天出生的朋友, 運氣於早兩個月都算過得去, 但七月會有點麻煩, 自己最好小心一點. 夏天出世的朋友, 運氣則算是中規中矩, 但是七月是最後一個好運, 七月完了之後便要踏實地實事求事了. 嚴格來說, 五六七月是屬龍的朋友之艱辛月份, 但七月則大有暴風來臨之前夕, 始終要保守地渡過.

愛情運 – 不是計較付出或收鑊, 更沒有公平或不公平, 自已想想吧.

財運 –很容易會 “跌錢”, 自己先做好自己吧.

運勢占卜 - 若閱讀本篇文章時, 正穿著啡色或近似啡色衣服, 七月的運氣會是屬於很旺. 若是此刻穿著黑色或近似黑色衣服, 又是男性的話, 七月的運氣除了很旺之外, 還會遇到喜慶事. 若女性此刻是穿著白色或近似白色衣服, 則於本月很易會招來桃花. 肖龍的朋友除了身穿啡色衣物, 若手提/公司/屋企電話車牌, 最後一個號碼是 5 的話, 便是代表 7月的身體會很容易病.

No comments: