Monday, October 5, 2009

闖東瀛 - 橫街隱店


一條很靜的橫街, 好像只得上班族般冷寂.日籍友人因要返工不能同行, 瀟灑的留下了店名給我們就走了. 唯有跟住網上搜集既資料前行, 終於見一幢3層高既樓房, 得吾得架?上埋迴旋樓梯, 搞邊科呀?上到去,無reception. 你話有個相撲手係入邊又得, 話有一班和尚係入邊打齋超度, 亦得. 日籍友人話入面有平價鐵板燒食, 得左 !入到去只覺窗明几淨,頗有柳暗花明又一邨之慨.bar枱加四人座約可容納20人.Menu 上看見最貴的一道只是 $ 3900 日圓, 為安全起見, 我們都只是點了中間位貨色. 當日打既算盤是,萬勿高追, 亦不用撈底.Menu都好像揭到霉了, 有點似武林秘笈喂 ! 點解我地既菜式擺到好似斬左人地隻手, 收埋係冰箱等交贖款甘既 ?照拍得差, 其實脂肪的分佈是靚得嘆為觀之.看到圖上的照片, 就知道終於到重頭戲 - "和牛" 吧 ?一set盛惠 $2900 日圓, 食lunch 來說絕不便宜, 但在乜spring都貴的六本木來說, 就真是抵到笑了. 除了入口即溶的興奮感覺, 好吃得令人在沉思:以前吃的牛肉都是真的牛肉嗎 ? 是人吃的嗎 ? 這個世界上怎可能有如此好吃的牛肉 ?看樣子應是一塊和牛扒分作兩份上碟.前菜也很落足心機, 左邊的牛腩粒, 經已好吃過很多賣牛腩的鋪頭了.要走的終要走, 要吃的已吃掉, 望多一眼menu好作憑弔.和牛有多好吃, 已不用再說了. 這張相片暗地裡所散發的孤獨感, 就是我們吃完和牛鐵板燒, 恍悟到原來一年後才可以再吃的一種黯然神傷.


街景左

吃完回程的路途上, 人境仍舊. 就像去年聖誕你跟他一夜情後, 當作什麼都沒有發生過. 但是我們暗地裡一直在誦經感恩, 這條坐落於六本木的隱蔽橫街, 曾帶給過我們超越了本份的味蕾快感與滿足.

和牛鐵板燒Lunch Set - 盛惠 $ 2900日圓/per set.
(不設加一或貼士, 份量較細)