Wednesday, October 12, 2011

白眼談

命相行業素來予人一種神秘色彩,而當中更分兩大種類, 一是 “生神仙” 式的崇高地位,如信徒遍佈東南亞的“XX王” ,又或如七十年代紅極一時的 “X公” 。 “生神仙” 除了事業成功,更有一種神聖不可侵犯的天威。如 “X公” , 相傳他的會客室是不會關門的,門外輪候的客人,大可現場收聽之前一位訪客的對話。而且,他更不設預約服務,派籌完了便要明天再來。

第二類型,是 “江湖術士” 式的命相業者。他們大多於街角擺下檔攤,可謂 “冬暖夏涼” ,尤其是現在盛夏可達 37 度高溫,非常攞命。他們閱人能力極強,比起命理的運算功夫更強幾斑。不過,由于營業模式偏向江湖,所以動輒受人白眼羞辱。

好了,我年紀輕又沒名氣,當然也有一些受人白眼的經驗。

早幾星期,一名廿歲出頭的小女生來相,占算姻緣問題。因為事情占問的方式,與抽取的卦象很有關系,我便自然地問說: “有對象的嗎?” 小女孩反唇問道: “難道先生不能看出來 ?”

最好玩就是這些下戰書的客人。 我裝作溫言道: “小姑娘今日來挑戰我嗎 ? ” 小女孩見好玩,躍然說: “對 ! 就是來挑戰你. ” 言下之意,大有一副 “比左錢,使鬼比面你呀” 之心態。

好哇,小姑娘不知天高地厚,今次肯定自討苦吃。

卦象搖出,再排起命盤,只見七殺無官,命中食傷旺而無制,大運比劫爭財,已是麻煩命格。換了一般情況,就算很差的卦象我也不會直言,只會逐層逐層分析,多了幾分包裝,要是人家傷心也會攤薄了幾分。

但人家開口挑戰,那就不用客氣了, 要是留了一手,分分鐘以為你無料到呢。我開口便說: “你的男友有了第二個,你同佢識左好耐,你而加財運都麻麻地。男友既事業,係落手落腳做個種,一定吾係朝九晚五返寫字樓個 d . 仲有,你地今年去過旅行。”

小姑娘說: “對,他是做地盤技工的。我跟他會怎樣 ?”

我揮一揮手, 說: “你好好聽着,你的真命天子這樣的,未識你之前就好地地,識左你之後,佢既事業會越黎越差。本身搵到錢既,都會變到搵吾到錢. 你呢個ex嘛,我睇佢本身都ok. 但同左你一齊之後會差左。Rite ?”

小姑娘扁一扁咀, 說: “佢之前好多工開,但係同佢拍拖之後,真係少左工開…甘…我之後點呀 ?”

我說: “你最好搵 d就黎破產,或預備破產既男人,個d就係你真命天子啦,越窮個 d同你越有緣,最好係失業添。你放心,香港好多男仔鐘意賭錢,好容易有不良習慣,你肯定嫁得出。恭喜哂你呀 ~ ”

只見小姑娘雙眼直直的望着我,哭喪着臉似的,說: “甘…我係咪吾會嫁得好呀 ?”

我再落幾分藥,說: “你梗係嫁得好啦 ! 所謂 : 仗義多乃屠狗輩 ! 搵 d 學歷吾高,去食西餐吾識用英文叫野食呀,放工鐘意賭馬,weekend (呢個字都怕佢吾明係咩) 鐘意返大陸揼骨呀,鐘意叫雞個 d 一定會同你開花結果。識英文又讀書叻,搵到食個 d,一定同你無可能架啦。你係命中註定,嫁個搵吾到食既老公,好好放心。今日係甘先,你三年內吾使再黎問啦。”

可能我之前推算的事情跟事實吻合,那終身姻緣也不會差得太遠, 只見小姑娘剛才 “擺明黎挑戰” 的態度煙消雲散,聽得她臉色一陣蒼白離去。她離去後,我再參透了幾次命盤。發現這女生的命格,是屬於 “一世無運行” 的類別,心中暗嘆明年她一是為情跳樓自殺,一是被逼往暗燈歡場操起皮肉生涯。

我只是一個街邊賣卜人,沒有能力改變她的悲劇。 她說要 “挑戰” 嘛,那就由她自生自滅好了。她明年是先投身賣肉生涯,然後才自殺 ? 抑或遇上情困立刻跳樓? 恐怕到時要 “問米”, 才會知道了 !

No comments: