Saturday, July 16, 2011

埋黎睇埋黎揀

OK !

究竟我係咪日日係度吹水 ?

我係咪成日都撞中人地屋企擺左 d 乜野 ?

我係咪正一吹水怪 ?

大家吾買都埋黎睇睇啦, 吾黎都搵下身邊 d 成親朋戚友黎試試鐘

溫馨提示: 試鐘期到 19/7 星期二架炸

No comments: