Thursday, October 18, 2012

孖公仔占卜


一般人去占卜算命,大多是靠朋友介紹,又或揀些名氣較大的師傅去看看。雖然有朋友介紹,但是會否真的靈驗,或又是否適合自己卻是另一回事。所以,有些比較細膽的女生,多數會叫閏中密友陪同算命。經驗所及,好友多數另有一番主意,如果一下子是靈的話,我又要算算,如果是烏鴉口亂吹的話,就見打個眼色告辭好了。

以前試過偶爾失手,在人家面前出醜,客人連拜拜都無講便拋下鈔票離去。後來潛心苦練,多了些江湖經驗便很少再失場。

昨晚一對孖公仔前來,長髮的一位問何時遇上真命天子。只見長髮姑娘膚色雪白,輪廓眼大臉尖,絲毫不似無仔所溝。唯有呢喃搖出一卦,見卦路如此,不禁啞然失笑。

-- 姑娘仔,你今年三月先拍過一次拖,但人家身邊卻美女如雲,你必然是吃不消而分手吧 ?

-- 啊。。對。對 (即時向身邊好友做出愕然的表情)

--還有啊,他年紀比你大一截

--對。

--嘿嘿,今年六月,你又遇上另一個,這個就事業好得多了

-- !!!

--師父,呢個吾掂呀,事業同外型係好,但係我同佢溝通吾到

--吾同你講呢d 先。你家右邊係銀行,大廳望外見水,對嗎 ?

--係啊,你點知 ? 我大廳出面有條河。

--你應該離過婚了,離婚的時候,你剛剛遇上另一個。

這長髮美女聽得大駭,即時跟朋友大打眼色。

這時候,她身邊的一名短髮姑娘,急忙說: “師傅,我又想占卜呀