Monday, February 23, 2009

凡事軌跡

印象中近期有幾段新聞關於自殺或高空墮樓案都是與數有關, 一段是前某亞姐轉行拍艷片後; 理財不善後租一酒店房一躍而下, 自行了斷. 另一段是某男戶主於抹窗時失足墮樓, 及後被揭發原來生前誤犯失竊官非, 心神恍忽下失足身亡. 姑勿論當中事主的背後故事有真有假, 報道中, 亞姐房號是Room No. 25, 其實已屬大兇. 古訣有云 : “二五交加必損主” . 是整定或是宿命, 實在不得而知. 但以玄學角度來說, 肯定不是吉數. 而男戶主樓層是22 號, 亦是差到不得了. 在下更懷疑, 兩位事主的居所, 無論坐向與巒頭都屬催命之宅. 所以, 更證實到有時一個人走到失運之際, 所遇到之號碼(或事物)都是孤剋之象. 當然, 人有人運, 宅有宅運. 如何把宅運配合到人運, 並發展之兩者本身最佳的效果, 才是風水學的精華所在. (以上文章只作茶餘飯後消遣性質, 若本身樓層/電話有22 或 25, 請勿擔心, 更不用驚慌)

7 comments:

Hana said...

嘩嘩嘩

正正正

做咩整張咁佬嘅相出來誘人?

胡須佬食XX?

hahaha

Sandra said...

大師...你好型喔!
電話聽你把聲想像唔到原來你咁鬼man? :)

數奇門 said...

兩位妙齡女施主,吾使甘大反應哈化.. -_~

我公司d 人仲成日話我做乜吾剃蘇返工添..

阿顧 said...

大件事.
我的電話有兩個25添
用了很多年啦
大師,怎算啊!!!

話時話,你張相真係好鬼有型啊!!!

自由行 said...

你張相真係好鬼有型啊!!! x 2

數奇門 said...

顧施主: 人生不如意事十居八九, 想必多少年來你亦經歷不少..吾換得號碼就睇開d 把啦

自由行施主: 言重..言重..

Miss A said...

你好,隨意的看到這網站,也贊同你這篇的說法。