Tuesday, August 19, 2008

閱讀報告


一口氣買了紫微楊的四本書, 卻未能一口氣讀完. 坦白講, 頭兩本實屬買錯. (看完後花了很大力氣才逼自已不去燒書) 後來買了另外兩本, 終於有點睇頭; 分別是玄空記異/術數述異/天網搜奇/燃犀日知. 四本書想表達的內容雖然不一, 但作者的個人中心思想卻有很清晰的路向. 這正正是令人着迷之處

先不說紫生於術數上的功力如何, 他於諸門學問都花了長時間的研究; 都足以令他較其他業者領先一班.( 當中包括太乙神數, 即古代占卜) 他較強調的, 是一個人的本身積德及日後運情的關系. 運勢的好壞與個人積德好壞會有密切關系, 所以小弟有時給人批命都會好言相勸, 多做義工/捐款予慈善機構/少作惡業如墮胎之事等.

還有一點, 在下覺得較反映到業界的現實. 雖然他也收了十多個門生, 但卻也不易於友儕間透露一點點秘訣. 要知道, 玄學這種學問有別於炒菜, 單是於落鑊時加鹽同上菜前落鹽就差之千里. 書中亦表示, 現今庸師滿街之餘, 高手本身的一套絕活亦多秘而不傳. 可能中國人受武俠小說影響實在太大, 一個充滿古代色彩的師徒制; 足以把價值連城的學術長眠於地.

5 comments:

Hana said...

hehe
我早過你睇添。

數奇門 said...

你係出第一版經已睇左?
定係一九八幾年係報紙連載開始睇?

Hana said...

有朋友一次過送哂成個「紫微楊術數系列」俾我嘛,即係你買哩種囉。

卡臣 said...

幾時同我批批命?
計平啲好~~

數奇門 said...

隨時啦, 請將酬金放進魚缸內.
再飛鴿傳書至隨意門, 自有本門高手(亦即在下..-_-)同你聯絡