Tuesday, March 17, 2009

淺談迷信

記得有讀友叫在下多點談靈異/神怪的東西, 哈.. 可惜在下不是法科中人, 否則真是可以有很多靈異經驗寫出來. 其實很多人普遍都是對一些認知範圍以外的東西感到興趣, 奈何玄幻的東西總是帶點神秘的色彩, 叫人摸不着頭腦; 又或會什麼東西都會跟鬼怪扯上. 而從事算命行業, 更加不免被人家以為是跟宗教拉上關係.

在下於初次會客時, 便試過雙眼怔怔的遙望遠處, 口中喃喃讀出批文; 批文把客人的歷史如聲如繪般相像. 嚇得該位少女客人目露懼色, 深疑在下是養鬼仔來也. 自此之後, 在下每次於會客時;目光都盡量不望太遠, 免得又被懷疑通曉通靈異術. 當然, 在下並非每次都能批得如聲如繪, 視乎當日狀態與及客人所提供的時辰而定. 其實, 把算命跟宗教/神靈拉上關係, 實屬壞事. 這亦是為何近代以來術數都被世人所看扁, 目不識丁的只要打着求神拜佛之名, 曉以半點幻術, 就可以呃神騙鬼了. 最諷刺的是, 拜神拜佛或算命被稱為迷信. 那麼, 逢講得一口流利英語必是好學生, 或能赴美十大學府就必仕途發達; 又是不是迷信呢 ? 逢名牌必好, 那當今四大銀行又如何模樣 ?

** 有放168 的朋友, 請於留言板內告知在下有無反應. 在下研發了一個正確的放置方法.

9 comments:

黑人 said...

放左1680,隔幾日舊老細有job call我
有兩個本來以為lost 左既客又call
同埋好似有d新job煲緊
唔知有無關係呢?
希望有啦

陳小明 said...

放左168用個袋仔入住,放係銀包..
兩次,股海中止泄,買個第二隻立刻賺凸番或者無咁傷。
一次,銀行過數入馬會買歐聯,輸灑,第二日check另外一個bk acc.即刻多番筆錢(多過輸左架小小)(it is some special gov subsidies)
都係唔知關唔關事...
anyway 賭錢都不值得鼓吹

自由行 said...

>>便試過雙眼怔怔的遙望遠處, 口中喃喃讀出批文.....

怪不得而家要戴番副黑超示人呀! 哈哈~~

數奇門 said...

兩位大哥,正所謂心誠則靈.
當然關事啦!

等多幾位仁兄(如有的話),我再講我研制既方法.

李小龍 said...

問:
1.八蚊尾數如何放在銀包?
2.$168放在銀包永遠不用,用咗會點?
黑人話得,等我都要試吓先!

數奇門 said...

Bruce: 我遲下會公開個方法

用左 ? 如果你個電話d 電無哂你話會點呢 ?

Anonymous said...

放左$1680, 好似冇乜反應~~

Anonymous said...

放左1680.3張500,1張100,1張50,3張10
加埋有8張
放在銀包掀起的左手邊透明處
下面有八達通及相片
近呢個月,逄星期六買波1注,未中過
買左兩三次六合彩,都冇中
一次打麻雀,有小小贏

小cc

數奇門 said...

小CC

你擺錯左
我好快會講我既擺法